Ví Đựng Card / Name Card Holders

Ví Card / KTL103 - Blue Patina
Ví Card / KTL103 - Blue Patina
780,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Light Brown Patina
Ví Card / KTL103 - Light Brown Patina
780,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Dark Brown Patina
Ví Card / KTL103 - Dark Brown Patina
780,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Wine Patina
Ví Card / KTL103 - Wine Patina
780,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Green Patina
Ví Card / KTL103 - Green Patina
780,000 ₫
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Wine Patina
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Wine Patina
1,050,000 ₫
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Dark Brown Patina
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Dark Brown Patina
1,050,000 ₫
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Green Patina
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Green Patina
1,050,000 ₫
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Light Brown Patina
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Light Brown Patina
1,050,000 ₫
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Blue Patina
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Blue Patina
1,050,000 ₫