SẢN PHẨM MỚI

Ví Card / KTL103 - Blue Patina
Ví Card / KTL103 - Blue Patina
780,000 ₫
Ví Gấp Mini / KTL101 - Blue Patina
Ví Gấp Mini / KTL101 - Blue Patina
680,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Light Brown Patina
Ví Card / KTL103 - Light Brown Patina
780,000 ₫
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Green Patina
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Green Patina
4,200,000 ₫
Ví Gấp Mini / KTL101 - Dark Brown Patina
Ví Gấp Mini / KTL101 - Dark Brown Patina
680,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Dark Brown Patina
Ví Card / KTL103 - Dark Brown Patina
780,000 ₫
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Dark Brown Patina
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Dark Brown Patina
4,200,000 ₫
Ví Gấp Mini / KTL101 - Wine Patina
Ví Gấp Mini / KTL101 - Wine Patina
680,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Wine Patina
Ví Card / KTL103 - Wine Patina
780,000 ₫
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Wine Patina
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Wine Patina
4,200,000 ₫
Ví Card / KTL103 - Green Patina
Ví Card / KTL103 - Green Patina
780,000 ₫
Ví Gấp / KTL105 - Green Patina
Ví Gấp / KTL105 - Green Patina
870,000 ₫
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Blue Patina
Clutch cầm tay phối da cá sấu / KTL109 - Blue Patina
4,200,000 ₫
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Wine Patina
Ví Card phối da cá sấu / KTL104 - Wine Patina
1,050,000 ₫
Ví Gấp / KTL105 - Blue Patina
Ví Gấp / KTL105 - Blue Patina
870,000 ₫

We in instagram